Cwmwl

Mae harneisio grym y Cwmwl yn golygu bod yn barod at y dyfodol. Bydd Combitel yn eich helpu i ddarganfod buddion y Cwmwl ac yn eich helpu i gael gwybod pa elfennau sy’n iawn ar gyfer eich busnes chi.

Gall symud data o weinydd ffisegol i rith-weinydd fod yn broses sy’n gryn her ac sy’n mynd ag amser. Gyda Gwasanaethau Cwmwl Combitel, mae arbenigwyr ymroddedig yn gwneud y symud gydag ychydig, os dim, amser segur i’r busnes.

Mae ein cynhyrchion yn cynnwys Cloud PBX, Disaster Recovery, Co-Location, Microsoft Office 365, CRM, CloudText, CloudPay, Google Apps, Cloud Storage, Skype for Business a Professional Services.

Gyda Gwasanaethau Cwmwl a Lletya Combitel, bydd eich cynhyrchiant yn gwella, gan ganiatáu ffordd fwy hyblyg o weithio ichi wrth ichi ostwng costau sefydliadol. Bydd gan eich gweithwyr yr wybodaeth sydd ei hangen arnynt, pan fyddant ei hangen, gan helpu’ch busnes i ymateb i farchnadoedd a gofynion newydd yn fwy cyflym. Mae ein hamrediad o wasanaethau Cwmwl yn cynnal pob agwedd ar seilwaith canolfan ddata, gweinydd, diogelwch a storio, a thrwy hynny’n dileu’r angen i chi letya a rheoli systemau a data ar y safle.

Mae’r ymagwedd addasadwy yma at seilwaith TG yn caniatáu i’ch busnes drawsnewid systemau TG a chyfathrebu etifeddol yn fodelau gwasanaeth newydd, gan ryddhau’ch ffocws i yrru twf ac arloesedd.

Ffoniwch ni heddiw ar 033 33 234 567 neu gofynnwch am ALWAD YN OL