Data

Pa un a ydych yn gobeithio gwella’ch LAN, cysylltedd yn uniongyrchol â’r rhyngrwyd neu gysylltu amryfal leoliadau ledled y Deyrnas Unedig a ledled y byd, gall Combitel ddylunio, pennu, gosod a chynnal a chadw eich rhwydwaith a seilwaith busnes.

Mae’r seilwaith rhwydwaith busnes cywir yn dyngedfennol i’ch amgylchedd Comms a TG. Rydym yn gwneud yn siŵr fod eich rhwydwaith wedi’i optimeiddio a’i fod yn gyfredol a bod popeth yr ydych yn ei redeg arno neu ar ei draws yn gweithio’n gywir ac fel y gellid disgwyl.

Mae Combitel yn gallu trosglwyddo a chynnal a chadw eich rhwydwaith presennol neu’i adeiladu o’r llawr i fyny. Rydym yn darparu’r atebion cysylltedd a chyfnewid gorau yn y diwydiant gyda chymorth rhagorol am brisiau cystadleuol.

Gallwn helpu’ch busnes i aros yn gysylltiedig trwy ddarparu swît lawn a chynhwysfawr o atebion band eang a chysylltedd data gyda’r gallu i gwrdd â’ch gofynion penodol iawn chi. Mae’r rhain yn amrywio o gynhyrchion prisiau is, cyfeillgar at fusnesau bach fel band eang busnes trwodd i gylchedau ac atebion cysylltedd cyflym, diogel at y dyfodol, megis Llinellau ar Log, EoFTTC, EFM, MPLS, IPVPN, P2P a Rhwydweithiau Diwifr.

Penderfynir cysylltiadau data gan bob math o ffactorau, yn rhai daearyddol yn bennaf, gallwn helpu i’ch arwain trwy’r opsiynau sydd ar gael a chlustnodi’r ffit gywir ar gyfer eich busnes chi o ran cyflymder, cynhwysedd, cadernid, cystadlu a chyllideb.

Ffoniwch ni heddiw ar 033 33 234 567 neu gofynnwch am ALWAD YN OL