Symubol

Osgowch "Sioc Bil" gydag atebion ffonau symudol Combitel. Tariffau wedi’u haddasu’n benodol ar gyfer proffiliau a phatrymau galwadau eich busnes. Rydym yn cwmpasu’r holl brif rwydweithiau ac yn darparu pob brand o setiau llaw a llechi.

Gyda channoedd o setiau llaw a hyd yn oed yn fwy o dariffau bwndeli munudau, data, a thestun ar y farchnad, mae dod o hyd i’r ffit ateb symudol gorau ar gyfer eich busnes yn gallu bod yn anodd. Dyna ble mae arbenigedd eang Combitel yn dod i mewn.

Rydym yn gwneud ac yn darparu archwiliad cynhwysfawr a thrylwyr o’ch contractau a’ch biliau presennol, yn cynnwys niferoedd a phatrwm y galwadau, i benderfynu’r tariffau a’r pecynnau gorau posibl wedi’u seilio ar ddefnydd penodol eich sefydliad. Er mwyn i chi dderbyn archwiliad manwl, llawn a chynhwysfawr o’r defnydd presennol o’ch ffôn symudol, patrymau’r galwadau a’r taliadau, mae angen 3 mis o wybodaeth bilio arnom. Bydd ein hadroddiad yn eich cyflenwi â’r holl wybodaeth sydd ei hangen i wneud penderfyniad cwbl hyddysg ynghylch pa dariff neu fwndeli yw’r ffit orau posibl ar gyfer proffil galwadau eich busnes. Mae’r gwasanaeth hwn yn rhad ac am ddim i chi ac fel arfer ‘dyw ond yn cymryd ychydig ddiwrnodau i’w gwblhau.

Unwaith y cytunwn ni'r ffordd orau o weithredu, bydd gennych y dewis o dderbyn biliau’n uniongyrchol trwy’ch darparwr rhwydwaith neu drwyddom ni yn uniongyrchol. Mae ein gwybodaeth arbenigol am setiau llaw symudol, ffonau clyfar ac integreiddio systemau, yn golygu y gallwn gynghori ar a darparu’r caledwedd gorau ar gyfer eich busnes. Bydd ein harbenigwyr ymroddedig yn ystyried y swyddogaeth a’r defnydd sydd ei angen arnoch yn ofalus ac yn gwneud yr argymhelliad priodol.

Os ydych chi’n meddwl am fynd â’ch ffonau symudol i’r lefel nesaf, gall Combitel eich cyflenwi â chysylltedd integredig rhwng ffonau symudol a’ch llinellau sefydlog, gan alluogi cyfathrebu callach megis trosglwyddo galwadau, galwadau cynadledda, recordio galwadau, presenoldeb un rhif ac felly ymlaen. Gallwn gyflenwi’r un swyddogaeth a nodweddion â ffonau desg yn syth i’ch fflyd symudol, ni waeth be fo’r lleoliad neu’r math o ddyfais.

Ffoniwch ni heddiw ar 033 33 234 567 neu gofynnwch am ALWAD YN OL