Llais

’Dyw ddim a wnelo’n unig a chyflenwi’ch busnes â’r cynhyrchion a’r gwasanaethau gorau sydd ar gael, mae a wnelo hefyd â phartneriaeth, perthynas ac ymddiriedaeth. Dyma wir graidd ein hethos.

Rydym yn rhoi’r offer iawn i fusnesau i wneud y gwaith yn effeithiol ac yn effeithlon, pa un a yw’n un llinell analog neu’n osodiad cymhleth i ateb VoIP letyol o’r math diweddaraf un, mae Combitel yn gweithio gyda chi i ddarparu mewn pryd, yn unol â’r gyllideb ac yn ôl eich disgwyliadau llawn.

Mae dewis y platfform a’r cysylltedd iawn i reoli’ch cyfathrebu yn gwneud byd o wahaniaeth i’ch cynhyrchiant a’ch hyblygrwydd sefydliadol i ymateb i amgylcheddau busnes sy’n newid yn gyflym.

Mae ein hatebion cwmwl a hybrid yn eich cyflenwi â’r cyfle i uwchraddio systemau etifeddol ac i ddatblygu  effeithiolrwydd ac effeithlonrwydd eich gwasanaethau llais a fideo. Gyda thechnolegau datblygol a’r mudo o lais ISDN traddodiadol i wasanaethau SIP, mae’r ysfa am hyblygrwydd yn fwy amlwg nag erioed erbyn hyn.

Mae ein dull ymgynghorol o weithredu a’n tîm o arbenigwyr yn sicrhau eich bod yn derbyn yr ateb ffit orau un i gyflawni’ch amcanion gweithredol trwy integreiddio’ch llais a’ch data. Mae Combitel yn gallu lleihau’ch costau, cynyddu’ch effeithlonrwydd a chaniatáu i’ch sefydliad fod â gweithlu mwy cysylltiedig a symudol.

Mae Combitel yn darparu, gosod a chynnal a chadw systemau ffôn gan brif wneuthurwyr y byd, yn cynnwys systemau ffôn Avaya, MITEL a Panasonic.


Gwir Hyblygrwydd Busnes

Increase your capacity to field and manage calls with our Inbound Solutions. Flexible, scalable and with a host of options that can be tailored to suit any size of business. With no hidden costs and the ability to easily manage your numbers, our Inbound Solutions represent a future-proof investment with limitless scope for growth.

Ffoniwch ni heddiw ar 033 33 234 567 neu gofynnwch am CALL BACK